+381-32-640-205

Cene montažnih kuća

1. Montažne kuće - cene izgradnje "sive faze"

Izgradnja montažne kuće u sivoj fazi obuhvata:

- montažu spoljnih i unutrašnjih zidova u skladu sa tehničkim opisom i izabranim tipom zida

- montažu krovne konstrukcije – rešetkastih krovnih nosača, sa postavljanjem OSB ploče, krovne folije, poprečne i podužne letve kao podloge za postavljanje krovnog pokrivača

- postavljanje krovnog pokrivača - crep

- postavljanje spoljašnje stolarije – PVC (VEKA, Nemačka)

- kompletne fasaderske radove sa postavljanjem fasade u boji po izboru kupca

- opšivanje streha u sistemu demit fasade

- kompletne limarske radove – montažu oluka, vetarlajsni, okapnica, uvala i venaca; sva limarija se izrađuje od pocinkovanog plastificiranog lima u boji po izboru kupca

- gipsarsko-molerske radove – postavljanje gips-kartonskih ploča sa unutrašnje strane zidova, njihovo bandažiranje, gletovanje i malanje u jednom sloju

- postavljanje rebrastih (gibljivih) creva za razvod elektroinstalacija

- farbanje svih drvenih površina sredstvima za zaštitu drveta

2. Montažne kuće "ključ u ruke" cena

Izgradnja montažne kuće po principu "ključ u ruke" obuhvata sve radove kao u “sivoj fazi” i dodatno:

- izvođenje elektroinstalacija, sa postavljanjem razvodne table, osigurača, FID sklopke i elektrogalanterije (prekidača i dozni); razvod elektroinstalacija se izvodi do razvodne table sa osiguračima, a u dogovoru sa kupcem se može izvesti i povezivanje objekta na spoljnu elektromrežu

- postavljanje instalacija vodovoda i kanalizacije

- postavljanje keramičkih pločica u kuhinji i kupatilu; u kuhinji se radi do visine 160 cm, a u kupatilu do plafona; izbor keramičkih pločica vrši kupac.

- postavljanje podova – laminat I klase debljine 8mm; u cenu ulazi i postavljanje svih slojeva hidroizolacije i termoizolacije u podovima.

- ugradnju sobnih vrata

- ugradnja sanitarije i galanterije u kupatilu (WC šolja sa vodokotlićem, tuš kabina sa kadom, lavabo, bojler, ogledalo, baterija za tuš, baterija za lavabo)

Izrada temelja

Za obe faze smo u mogućnosti da ponudimo izgradnju temelja, i to podrazumeva:

- betoniranje trakastih temelja armiranim betonom MB20, preseka 30/80cm

- zidanje soklenih zidova i stepeništa betonskim blokom 20x20x40cm. U fazi ključ u ruke, sokleni zidovi se oblažu stirodurom i boje fasadnom bojom

- betoniranje podne ploče armiranim betonom MB25, na sloju šljunka od 10cm.

Na pojedinačnim stranicama za svaki tip montažne kuće možete videti cene kuća za sivu fazu.

Cene su date u u eurima.

Sve izražene cene obuhvataju i transport elemenata i materijala do mesta gradnje, smeštaj i ishranu radnika.

Kompletan cenovnik montažnih kuća možete dobiti i slanjem zahteva na email prodaja@domtera.rs

Design & Development by