+381-32-640-205

Proces realizacije projekta

 • Info

  Detaljno informisanje o montažnim kućama Domtera, putem web sajta, kataloga ili kontakt telefona 032/641-205.
 • Odabir kuće

  Izbor tipske kuće iznalaženje vantipskog rešenja u konsultaciji sa našim arhitektom, koje će zadovoljiti potrebe investitora
 • Lokacija

  Odlazak na lokaciju radi upoznavanja sa stanjem terena
 • Ugovor

  Konačan dogovor oko tehničkih i finansijiskih detalja, kao i definisanje detalja u vezi sa rokovima. Razdrada i potpisivanje ugovora.
 • Uplata

  Upalata avansa u iznosu od 10% od vrednosti ugovora.
 • Gotov objekat

  Izvođenje radova u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora i završetak montaže.
Design & Development by