+381-32-640-205

Ekologija

Odgovorna ekološka politika
Odgovorna ekoloska politika

Drvo predstavlja obnovljiv materijal, dovoljno univerzalan i povrh svega često korišćen. Za njegovo stvaranje potrebni su samo voda, vazduh i sunce.

Domtera montažne kuće koriste isključivo drvo sa planina na kojima je seča dozvoljena i strogo kontrolisana. Način na koji prerađujemo drvo i pripremamo ga za ugradnju u montažne panele troši izuzetno malo energije i emituje neznatnu količinu CO2 gasa, podjednaku onoj koja bi se emitovala tokom korišćenja tog za ogrev. Tako, upotreba drveta kao građevinskog materijala održava neutralan balans CO2 u prirodi.

Da bi se transportovao materijal neophodan za izgradnju jedne Domtera montažne kuće površine 100m2, potrebna su tri kamiona. Sa druge strane, za klasičnu kuću iste površine građenu od cigala, potrebno je preko 20 kamiona.Uštedom goriva, smanjuje se i emisija ugljen dioksida pri izgradnji projekta.

U kompletnom procesu izgradnje Domtera montažnih objekata pregršt je sitnih razloga koji doprinose očuvanju prirode i zelenog okruženja.

Mislite zeleno...

Design & Development by