+381-32-640-205
nazad na sve novosti

Građevinska dozvola za montažnu kuću

Po novom Zakonu o planiranju i izgradnji predviđeno je da se procedura pojednostavi, što dovodi do efikasnog procesa izgradnje montažne kuće, a mi vam prenosimo proceduru korak po korak

Građevinska dozvola za montažnu kuću

1. Informacija o lokaciji: Osnovni korak ka projektu

Informacija o lokaciji je dokument koji pruža sve potrebne informacije o parceli na kojoj planirate izgradnju. Ovaj dokument sadrži detalje o površini koju je dozvoljeno graditi na parceli, maksimalnoj visini objekta, udaljenosti od susednih parcela, kao i uslovima za priključke na infrastrukturu. Ovaj dokument izdaje odsek za urbanizam u opštini kojoj parcela pripada, a zahtev može podneti svako fizičko lice.

2. Promena namene: Ukoliko je zemljište poljoprivredno

Građevinsko zemljište je je zemljište koje je određeno Zakonom ili planskim dokumentom za izgradnju i korišćenje objekata, kao i zemljište na kom se grade objekti u skladu sa Zakonom. Planskim dokumentom je neophodno da se izvrši promena namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

3. Projekat rušenja: Ukoliko na parceli postoji uknjižen objekat 

Ukoliko se na parceli već nalaze objekti koji su uknjiženi a koje treba ukloniti, neophodno je sprovesti projekat rušenja.

4. Dokaz o pravu svojine

Dokaz o pravu svojine na parceli je važan dokument koji potvrđuje vaše vlasništvo nad zemljištem. Ovo je osnovni korak koji vas uvodi u dalji proces dobijanja građevinske dozvole.

5. Idejni projekat i lokacijski uslovi: Prvi korak ka konkretnom planu

Idejni projekat definiše položaj objekta na placu, spoljni izgled i osnove samog objekta. Licencirani projektanti su odgovorni za izradu ovog projekta. Idejni projekat se predaje nadležnoj opštini na kojoj se nalazi parcela. Lokacijski uslovi sadrže opis i namenu objekta, uslove za priključenje na elektro i vodovodno – kanalizacionu mrežu, povezanost placa sa javnom saobraćajnicom i pravila uređenja parcele.

6. Projekat za dobijanje građevinske dozvole (PGD): Ključni dokument za vašu montažnu kuću

Na osnovu lokacijskih uslova, izrađuje se Projekat za dobijanje građevinske dozvole (PGD). Ovaj dokument takođe radi licencirani projektant. Kada stigne građevinska dozvola, mogu se prijaviti radovi, otvarajući vrata procesu izgradnje vaše montažne kuće.

Naša ponuda: Olakšajte put ka vašem novom domu

U cilju olakšavanja ovog procesa, naša firma nudi sveobuhvatnu uslugu vođenja procedure po ceni od 10€/m2. Ova usluga uključuje izradu idejnog rešenja prema vašim željama i potrebama, pružajući vam miran i efikasan put ka ostvarenju vaše vizije.

Neka vaša montažna kuća bude više od građevinskog projekta - neka bude vaš dom.

Powered by Froala Editor

Design & Development by